งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 แห่งอาเซียน
สัมมนา และ กิจกรรมพิเศษ

เนปคอน ไทยแลนด์ 2019” จะนำเสนอกระแสอุตสาหกรรมที่ทันสมัยล่าสุดใน สัมมนา ซึ่งอุดมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ บรรยายในหัวข้อที่ครอบคลุมหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอำนวยประโยชน์เพื่อต่อยอดในอนาคตให้แก่ผู้ผลิตในวงการอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับทราบความคืบหน้าทางหัวข้อสัมมนา คุณสามารถติดตามเฟสบุ๊คเพจได้ที่ www.facebook.com/nepconthailandpage เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมลล์ไปยัง conference@reedtradex.co.th

NEPCON FORUM 2019

เจาะเทรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อระบบการผลิตยุคดิจิทัล

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ร่วมจัดโดย สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA) และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

บรรยายพิเศษ

ทักษะพิเศษของบุคลากรที่นายจ้างมองหาในยุคเทคโนโลยีขั้นสูง

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ
นายกสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA)
รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เสวนาพิเศษ

เจาะเทรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อระบบการผลิตยุคดิจิทัล

คุณณรัฐ รุจิรัตน์
ผู้อำนวยการ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ (EEI)

ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
ประธานกิตติมศักดิ์
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
อุปนายก สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

รศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โปรแกรมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมอื่นๆ

หัวข้อ วันและเวลา ห้อง จัดโดย ติดต่อสอบถาม ภาษา
How the Internet of Things Technology Applied in Industrial
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม
19 มิถุนายน 2562
13.00-15.00 น.
MR215 Suchathit Boonnag (คุณสุชาธิษณ์ บุนนาค)
02 062 0978
suchathit@aiat.or.th
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่
แนะนำโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs
19 มิถุนายน 2562
13.00-16.00 น.
MR216 Supakanya Sakulpaisith (คุณศุภกัญญา สกุลไพสิฐ)
02 644 81509 #81890
supakanya@nstda.or.th
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่
จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุนเพื่อภาคอุตสาหกรรม 19 มิถุนายน 2562
13.00-16.00 น.
MR217 Chadchadaporn Sankaw (คุณชัชฎาภรณ์ แสนแก้ว)
086 793 2716
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่
Smart factory ตามแนวทาง Industry 4.0 จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 19 มิถุนายน 2562
13.00-16.00 น.
MR224 Jirattikan Subsomboon (คุณจิรัฐติกาล ทรัพย์สมบูรณ์)
086 773 5723
jirattikan.subsomboon@nectec.or.th
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่
COBOT นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ 20 มิถุนายน 2562
09.30-12.00 น.
MR224 Punnatda Rykdanklang (คุณพรรณณัฐดา รักด่านกลาง)
02 280 7272 #606
086 374 3124
punnatda@thaieei.com
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่
การบริหารคนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิตอล 20 มิถุนายน 2562
13.30-16.00 น.
MR224 Punnatda Rykdanklang (คุณพรรณณัฐดา รักด่านกลาง)
02 280 7272 #606
086 374 3124
punnatda@thaieei.com
เทคโนโลยีเพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิตและเติบโตอย่างยั่งยืน 20 มิถุนายน 2562
13.00-16.00 น.
MR218 Manussawee Nokkaew (คุณมนัสสวี นกแก้ว)
02 583 9992 #1483
084 386 1884
manussawee.Nokkaew@nstda.or.th
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่
Smart Factory: IoT Process in Factory in Thailand
ระบบอัจฉริยะสำหรับโรงงาน : กระบวนการใช้ IoT ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
21 มิถุนายน 2562
13.00-17.00 น.
MR217 Khanistha Prasansuk (คุณขนิษฐา ประสวรสุข)
ebatesa@gmail.com
ลงทะเบียนล่วงหน้า: คลิกที่นี่

NEPCON Networking Day

กระชับมิตรกับเพื่อนนักอุตสาหกรรมร่วมวงการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสร้างโอกาสขยายความร่วมมือในอนาคตเพื่อความสำเร็จ ร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่กิจกรรมพิเศษ NEPCON Networking Day ในระหว่างวันงาน

The 2nd IPC Hand Soldering Competition

จากความสำเร็จในการจัดงานปี 2018 ทาง IPC-Association Connecting Electronics Industries จึงร่วมมือกับบริษัท รี้ด เทรดเด็ก ซ์ จำกัด จัดการแข่งขัน ‘IPC Hand Soldering Championship’ (การแข่งขันทักษะการบัดกรี) ครั้งที่สองในงานเนปคอน ไทยแลนด์ 2019

หากบริษัทของท่านสนใจส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน กรุณาติดต่อ คุณเรย์มอนด์ ฟู ที่อีเมล at RaymondFoo@ipc.org.

NEPCON FORUM 2019

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเนปคอน ฟอรั่ม 2019 ทุกท่าน ทางบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น แล้วพบกันในงาน เนปคอน ไทยแลนด์ 2019 วันที่ 19 - 22 มิถุนายน

คุณสามารถดาวน์โหลดพรีเซนเทชั่นได้ที่นี่

Dr. Sampan Silapanad
Download

Dr. Panita Pongpaibool
Download

Dr. Passakon Prathombutr
Download#1 Download#2

หมายเหตุ

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล