ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนอาเซียนกำลังก้าวหน้า ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดสูงย่อมต้องเพิ่มขึ้น งาน “เนปคอน ไทยแลนด์ 2018” จะเป็นเวทีของนักอุตสาหกรรมกว่า 10,000 ราย มาค้นพบเทคโนโลยี เครือข่ายทางธุรกิจ และความรู้ เพื่อเติมพลังประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของคนในวงการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วอาเซียน

สัมมนา

“เนปคอน ไทยแลนด์ 2018” จะนำเสนอกระแสอุตสาหกรรมที่ทันสมัยล่าสุดใน สัมมนา ซึ่งอุดมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ บรรยายในหัวข้อที่ครอบคลุมหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอำนวยประโยชน์เพื่อต่อยอดในอนาคตให้แก่ผู้ผลิตในวงการอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับทราบความคืบหน้าทางหัวข้อสัมมนา คุณสามารถติดตามเฟสบุ๊คเพจได้ที่ www.facebook.com/nepconthailandpage เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมลล์ไปยัง conference@reedtradex.co.th

หมายเหตุ!

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล