งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 แห่งอาเซียน
สัมมนา และ กิจกรรมพิเศษ

เนปคอน ไทยแลนด์ 2019” จะนำเสนอกระแสอุตสาหกรรมที่ทันสมัยล่าสุดใน สัมมนา ซึ่งอุดมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ บรรยายในหัวข้อที่ครอบคลุมหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอำนวยประโยชน์เพื่อต่อยอดในอนาคตให้แก่ผู้ผลิตในวงการอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับทราบความคืบหน้าทางหัวข้อสัมมนา คุณสามารถติดตามเฟสบุ๊คเพจได้ที่ www.facebook.com/nepconthailandpage เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมลล์ไปยัง conference@reedtradex.co.th

NEPCON FORUM 2019

เชื่อมโยงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สู่ระบบการผลิตแห่งอนาคต

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องอู่ทอง 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในช่วง 4 ปีที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ได้รับการสนับสนุนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S-Curve) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตในแง่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในขณะที่อนาคตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะก้าวต่อไปอย่างไร แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบการผลิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะทำได้จริงอย่างไร ยังเป็นคำถามที่หลายท่านให้ความสนใจค้นหาคำตอบ

บรรยายพิเศษ

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย – โอกาส และความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาคแรงงาน

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
นายกสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA)
รองประธานและ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ประเทศไทย
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เสวนาพิเศษ

เชื่อมโยงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สู่ระบบการผลิตแห่งอนาคต

ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณวิวัฒน์ พันธ์สระ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล