งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 แห่งอาเซียน
ติดต่อ เรา

ติดต่อสอบถาม

0 2686 7222
0 2686 7266
contactcenter@reedtradex.co.th

สำหรับการสำรองพื้นที่

0 2686 7299
0 2686 7288
nepconth@reedtradex.co.th

For overseas exhibitors

China

Reed Exhibitions ISG China
Contact: Ms. Maggie Wang
(+86) 10 5933 9298
(+86) 10 8440 0108
maggie.wang@reedexpo.com.cn

China Electronics International Exhibition & Advertising Co., Ltd.
Contact: Mr. Wang Tiejun
(+86) 10 8441 5359
(+86) 10 8441 5311
wangtj@ceiec.com.cn

WES Worldwide Expo Services (Shanghai) Ltd.
Contact: Mr. Isaac Huang
(+86) 21 3126 1082
(+86) 21 6126 4360
isaac_chuang@wesexpo.com.cn

WES Worldwide Expo Services (Shenzhen) Ltd.
Contact: Mr. John Shen
(+86) 755 2652 8480
(+86) 755 2652 8484
john_shen@wesexpo.com.cn

Germany

Reed Exhibitions ISG Germany
Contact: Kathrin Hansen
(+49) 211 5562 8530
(+49) 173 2935728
Kathrin.Hansen@reedexpo.de

Italy

Contact: Ms. Marinella Croci
(+39) 038 3191 1653
(+39) 339 3829681
marinella.croci@gmail.com

Japan

Reed Exhibitions ISG Japan
Contact: Sayo Hirano
(+81) (0) 3 6261 2996
(+81) (0) 3 6261 2997
hiranos@reedexpo.co.jp

Korea

K. Fairs Ltd.
Contact: Mr. Jay Koo
(+82) 2555 7153
(+82) 2556 9474
jykoo@kfairs.com | jayun.koo@reedkfairs.com

Malaysia

Reed Exhibitions - ISG Singapore
Contact: Ms. Theresa Len
(+65) 6780 4592
(+65) 9777 4018
(+65) 6588 3839
theresa.len@reedexpo.com.sg

Singapore

Association of Electronics Industries in Singapore (AEIS)
Contact: Mr. Ronnie Wong
(+65) 6776 1880
(+65) 6776 0238
ronnie.wong@aeis.org.sg

Taiwan

WES Worldwide Expo Service Ltd.
Contact: Ms. Joanna Chang
(+886) 2 2598 2630 Ext. 120
(+886) 2 2598 2650
joanna_chang@wesexpo.com

Contact: Ms. Sylvia Huang
(+886) 2 2598 2630 Ext. 106
(+886) 2 2598 2650
sylvia_huang@wesexpo.com

Vietnam

EiFEC Company Limited
Contact Person: Ms. Nguyen Boi Ngoc
(+84) 43761 8575 / 3992 7489 / 3992 7498
(+84) 43761 8575
ngoc@eifec.com.vn

หมายเหตุ

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล