ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนอาเซียนกำลังก้าวหน้า ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดสูงย่อมต้องเพิ่มขึ้น งาน “เนปคอน ไทยแลนด์ 2018” จะเป็นเวทีของนักอุตสาหกรรมกว่า 10,000 ราย มาค้นพบเทคโนโลยี เครือข่ายทางธุรกิจ และความรู้ เพื่อเติมพลังประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของคนในวงการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วอาเซียน

สำหรับผู้แสดงสินค้า

ก้าวสำคัญ สู่การเติบโตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน
ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตสินค้าด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในงาน เนปคอน ไทยแลนด์ - งานแสดงเทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบ สำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม และผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้รับช่วงผลิตชิ้นส่วนจำนวนกว่า 350 แบรนด์จาก 22 ประเทศ จะได้ใช้เวทีนี้พบปะนักอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว่า 10,000 รายจากทั่วภูมิภาคอาเซียน

ในฐานะผู้แสดงสินค้า คุณจะได้พบโอกาสทางธุรกิจคุณภาพจากทั่วอาเซียน โอกาสในการเพิ่มยอดขาย เสริมความเข้าใจในตลาด และขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ผ่านการสาธิตเทคโนโลยีและพบปะพูดคุยกับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้ถึงความต้องการและแนวโน้มของตลาดภายในงานเดียว

สำรองพื้นที่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงผู้ซื้อกว่า 100,000 ราย!

เนปคอน ไทยแลนด์ ได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วภูมิภาคผ่านกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด!

  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์
  • โรดโชว์พร้อมโอกาสในการทำ “Table Top”
  • กิจกรรมเยี่ยมชม โรงงาน
  • การตลาดผ่านทางออนไลน์
  • เว็บไซต์ของงานแสดง
  • และ อีกมากมาย

หมายเหตุ!

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล