งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 แห่งอาเซียน
ข่าว และสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน “เนปคอน ไทยแลนด์” นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

Download
Reed Tradex thanks you for your kind support in promoting our events in your media. The following logos are properties of Reed Tradex Co., Ltd. and can be used only for the purpose of promoting the events.
IvitationFlyer
Newsletter
eNewsletter
eNews#3 : ศึกษาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สู่ระบบการผลิตแห่งอนาคตในเนปคอน ฟอรั่ม 2019
eNews#2 : ขยายฐานเป้าหมายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างได้ผล
eNews#1 : รุกคว้าโอกาสในอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
NEPCON 2018 Show Daily จากปีที่ผ่านมา
Show Daily#1 | 20 มิถุนายน 2561
Show Daily#2 | 21 มิถุนายน 2561
Show Daily#3 | 22 มิถุนายน 2561
Show Daily#4 | 23 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล