19-22 มิถุนายน 2567

NEPCON Thailand 2023 e-Show Daily

ขอบคุณที่กรุยทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน!

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ (RX Tradex) ผู้จัดงานเนปคอน ไทยแลนด์ ขอขอบคุณนักอุดสาหกรรม ผู้ชมงาน ผู้แสดงสินค้าและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ต้องบันทึกครั้งใหม่แก่งานประจำปี 2023

 

เราหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในการรวมตัวแห่งปีที่ยิ่งใหญ่นี้อีกครั้งเพื่อการผนึกกำลังครั้งใหม่ที่จะเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมแล้วพบกัน 19-22 มิถุนายน 2567 ที่เนปคอน ไทยแลนด์ 2024!

e-Show Daily #1

21 June 2023

e-Show Daily #2

22 มิถุนายน 2567

e-Show Daily #3

23 มิถุนายน 2567

e-Show Daily #4

24 มิถุนายน 2567

中文 ฉบับภาษาจีน

感谢你们共同为成功铺平道路

NEPCON Thailand 感谢所有为 2023 年展会取得成功做出贡献的实业家、参观者、参展商和赞助商,共同推动泰国和东盟工业部门的下一步发展。我们期待再次欢迎大家参加这个盛大的年度盛会,以实现新的、更光明的协同效应。2024 年 6 月 19 日至 22 日 NEPCON Thailand 2024见!

e-Show Daily #1

2023年6月21日

e-Show Daily #2

2023年6月22日

e-Show Daily #3

2023年6月23日

e-Show Daily #4

2023年6月24日

NEPCON Thailand 2024 Hot Shot

Hot Shot #1

Hot Shot #2

Hot Shot #3

Hot Shot #4

เนปคอน ไทยแลนด์ 2024

ผู้ประกอบการด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กว่าหมื่นรายจากสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอีกมากจากนานาประเทศ จะมารวมตัวกันในงานประจำปีแห่งวงการ เพื่อพบเทคโนโลยีและผู้ให้บริการรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจวัด ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากกว่า 420 แบรนด์ผู้ให้บริการจากหลายประเทศในงานเนปคอนไทยแลนด์ งานแสดงอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน

พบผู้แสดงสินค้านานาชาติปี 2023 ค้นหาผู้แสดงสินค้าได้ที่นี่

ส่งเสริมโดย

“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

ผู้จัดงานเนปคอน ไทยแลนด์ 2024

ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลทั่วไป

โปรดติดต่อ: RX Tradex Call Center

T. 0 2686 7222 

E. [email protected]

สำหรับสำรองพื้นที่

โปรดติดต่อ: คุณเปรมฤดี อุดมศิลป์

T. 0 2686 7320

E. [email protected]

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

โปรดติดต่อ: คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 0 2686 7354

E. [email protected]

หมายเหตุ!

เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล