19-22 มิถุนายน 2567

เชื่อมติดวงจรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เนปคอน ไทยแลนด์ จะเชื่อมต่อนักอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วอาเซียนและเอเชียไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มประจำปีของอุตสาหกรรม พบกับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากกว่า 420 แบรนด์ที่จะช่วยให้นักอุตสาหกรรมกว่า 10,000 รายได้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไร นี่คืองานอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนและเป็นหนึ่งในซีรี่ส์งานระดับโลกที่จะเชื่อมคุณเข้ากับว่าที่พันธมิตรทางธุรกิจากทั่วโลก

Hot Shot

e-Show Daily

19 มิถุนายน 2567

19 มิถุนายน 2567

20 มิถุนายน 2567

20 มิถุนายน 2567

21 มิถุนายน 2567

21 มิถุนายน 2567

22 มิถุนายน 2567

22 มิถุนายน 2567

พบผู้แสดงสินค้านานาชาติปี 2024 ค้นหาผู้แสดงสินค้าได้ที่นี่

“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

ผู้จัดงานเนปคอน ไทยแลนด์ 2024

ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลทั่วไป

โปรดติดต่อ: RX Tradex Call Center

T. 0 2686 7222 

E. [email protected]

สำหรับสำรองพื้นที่

โปรดติดต่อ: คุณเปรมฤดี อุดมศิลป์

T. 0 2686 7320

E. [email protected]

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

โปรดติดต่อ: คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 0 2686 7354

E. [email protected]

หมายเหตุ!

เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล