19-22 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลทั่วไป

โปรดติดต่อ: RX Tradex Call Center

T. +66 2686 7222

E. [email protected]

สำหรับสำรองพื้นที่

โปรดติดต่อ: คุณเปรมฤดี อุดมศิลป์

T. +66 2686 7320

E. [email protected]

Oversea Sales Agent

China

Reed Exhibitions ISG China

Ms. Vera Gu

 T. (+86) 137 9540 0879

 E. [email protected]

Singapore

Association of Electronics Industries in Singapore (AEIS)

Ms.Eileen Ang

T. (+65) 9736 4955

E. [email protected]

Japan

Reed Exhibitions ISG Japan

Ms. Marina Nemoto

T. (+81) 3 6261 2996

 E. [email protected]

Korea

Reed Exhibitions ISG Korea 

Ms.Lindsay Lee

T. (+82) 70 7771 1466

E. [email protected]

Taiwan

Reed Exhibitions ISG China

Ms.Linda Liu 

T. (+86) 10 5933 9069

E. [email protected]

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 02 686 7354

E. [email protected]

คุณปุญญิศา คงบำเพ็ญ

T. 02 686 7392

E. [email protected]